víra

Kaodaismus má různé druhy učení – Poznejte je všechny

Stejně, jako je sikhismus relativně novým náboženským směrem, dá se něco podobného říci také o náboženské víře označované jako kaodaismus. Jde o synkretické monoteistické náboženství, za jehož vytvořením stojí jihovietnamský úředník Ngo Van Chieu. Pokud jste o této víře doposud neslyšeli, přinášíme Vám...

Sikhismus je poměrně mladým náboženským směrem

V jednom z našich posledních článků jsme se zaměřili na judaismus. Náboženský směr, který je ve světě hodně známý a rozšířený. Jeho historie je sáhodlouhá. Dnes Vám naopak představíme víru, která patří z celosvětového pohledu k těm nejmladším vůbec. Je to sikhismus, který se však postupem času dostal na...

Judaismus je abrahámovské náboženství se vším všudy

Abrahámovské náboženství židovského národa. Přesně tak je označován judaismus odvozený od slova Juda. S náboženstvím do značné míry souvisí i samotný životní styl, který představuje spíše kulturně-nábožensko-nacionální soubor různých věcí. Vzhledem ke svému vzniku a hodnotám nese pochopitelně i mnohé...

Rastafariánství je tak trochu neobvyklé náboženství

Na světě existuje mnoho náboženských směrů, které lidem nejsou tak blízké a známé. Typickým příkladem je taoismus. Vedle něj však nezaostávají ani další. Dokazuje to například rastafariánství, jemuž se nyní budeme věnovat podrobněji. O této zajímavé víře Vám prozradíme všechno od A až do Z. Jinak zvané...

Taoismus – Filozofická škola čínského původu

Taoismus určitě nelze zařadit do kategorie „bezbožnost“. Jde o filozofickou školu čínského původu mnohdy označovanou jako náboženství. Jsou to právě taoisté, které věří, že správným životem a uznáváním odpovídajících hodnot docílí stavu dokonalosti. Během učení je kladen důraz na tři základní...

Bezbožnost – Poznejte ateismus do nejmenšího detailu

Na jedné straně je víra v Boha, na té druhé je ateismus. Přesně takovým výrazem je označována bezbožnost neboli absence víry v Boha. Když se o někom řekne, že je ateista, obvykle nevěří v nic nemateriálního. Bezbožnosti jako takové se ovšem lze věnovat do větší hloubky, o čemž se můžete...

Hinduismus – Třetí nejrozšířenější náboženství světa

Pokud se zamyslíte nad tím, jaká náboženství se pohybují na předních světových příčkách z pohledu příznivců, bude to určitě islám a křesťanství se svými křesťanskými symboly. V těsném závěsu za nimi se nachází hinduismus. A právě tomuto náboženskému směru se nyní budeme podrobněji věnovat. Má více...

Buddhismus je náboženstvím, o kterém musíte vědět

Na světě existuje spousta náboženských směrů. Jedním z nejrozšířenějších a nejznámějších bude s největší pravděpodobností buddhismus. Filozofický a náboženský směr, který se stovky let řídí podle učení Siddhártha Gautamy. Právě tento člověk byl považován za „probuzeného“ a nesl odznačení...