Náboženství

Satanistická Hvězda

Tajemství Satanské hvězdy: Symbolika a kontroverze v náboženství

Původ symbolu Symbol pochází z... Jeho kořeny sahají až do... Vznikl v období... Význam symbolu se v průběhu času vyvíjel. Zpočátku symbolizoval... Později se stal symbolem pro... Dnes je vnímán jako... Význam v satanismu V rámci satanistických filozofií a praktik má symbol obráceného kříže specifický význam. Často...

Jak Se Dostat Do Edenu

Cesta do Edenu: Co říkají svaté knihy?

Křesťanství: Cesta víry a skutků Křesťanství je živá víra, která se projevuje nejen slovy, ale i skutky. Nestačí jen věřit v Boha, ale je důležité žít podle jeho učení. Láska k bližnímu, odpuštění a služba druhým jsou klíčové principy křesťanského života. Víra bez skutků je mrtvá, jak píše apoštol...

Islám v Evropě: Historie, současnost a budoucnost

Islám v Evropě není novinkou. Jeho stopy sahají až do 8. století, kdy muslimové dobyli Španělsko a na staletí tam založili prosperující civilizaci. Od té doby se islám v Evropě šířil různými způsoby, ať už migrací, obchodováním, nebo konverzí. Dnes tvoří muslimové přibližně 5% evropské populace, ačkoliv toto...

Kaodaismus má různé druhy učení – Poznejte je všechny

Stejně, jako je sikhismus relativně novým náboženským směrem, dá se něco podobného říci také o náboženské víře označované jako kaodaismus. Jde o synkretické monoteistické náboženství, za jehož vytvořením stojí jihovietnamský úředník Ngo Van Chieu. Pokud jste o této víře doposud neslyšeli, přinášíme Vám...

Sikhismus je poměrně mladým náboženským směrem

V jednom z našich posledních článků jsme se zaměřili na judaismus. Náboženský směr, který je ve světě hodně známý a rozšířený. Jeho historie je sáhodlouhá. Dnes Vám naopak představíme víru, která patří z celosvětového pohledu k těm nejmladším vůbec. Je to sikhismus, který se však postupem času dostal na...

Judaismus je abrahámovské náboženství se vším všudy

Abrahámovské náboženství židovského národa. Přesně tak je označován judaismus odvozený od slova Juda. S náboženstvím do značné míry souvisí i samotný životní styl, který představuje spíše kulturně-nábožensko-nacionální soubor různých věcí. Vzhledem ke svému vzniku a hodnotám nese pochopitelně i mnohé...

Rastafariánství je tak trochu neobvyklé náboženství

Na světě existuje mnoho náboženských směrů, které lidem nejsou tak blízké a známé. Typickým příkladem je taoismus. Vedle něj však nezaostávají ani další. Dokazuje to například rastafariánství, jemuž se nyní budeme věnovat podrobněji. O této zajímavé víře Vám prozradíme všechno od A až do Z. Jinak zvané...

Taoismus – Filozofická škola čínského původu

Taoismus určitě nelze zařadit do kategorie „bezbožnost“. Jde o filozofickou školu čínského původu mnohdy označovanou jako náboženství. Jsou to právě taoisté, které věří, že správným životem a uznáváním odpovídajících hodnot docílí stavu dokonalosti. Během učení je kladen důraz na tři základní...

Bezbožnost – Poznejte ateismus do nejmenšího detailu

Na jedné straně je víra v Boha, na té druhé je ateismus. Přesně takovým výrazem je označována bezbožnost neboli absence víry v Boha. Když se o někom řekne, že je ateista, obvykle nevěří v nic nemateriálního. Bezbožnosti jako takové se ovšem lze věnovat do větší hloubky, o čemž se můžete...

Hinduismus – Třetí nejrozšířenější náboženství světa

Pokud se zamyslíte nad tím, jaká náboženství se pohybují na předních světových příčkách z pohledu příznivců, bude to určitě islám a křesťanství se svými křesťanskými symboly. V těsném závěsu za nimi se nachází hinduismus. A právě tomuto náboženskému směru se nyní budeme podrobněji věnovat. Má více...