Sikhismus je poměrně mladým náboženským směrem

V jednom z našich posledních článků jsme se zaměřili na judaismus. Náboženský směr, který je ve světě hodně známý a rozšířený. Jeho historie je sáhodlouhá. Dnes Vám naopak představíme víru, která patří z celosvětového pohledu k těm nejmladším vůbec. Je to sikhismus, který se však postupem času dostal na pátou příčku z hlediska počtu příznivců.

  • Víra je určitou cestou.
  • Gurmat se označuje jako Sikh.
  • Pochází z Indie z oblasti Paňdžáb.

Sikhové jako neohrožení bojovníci

Všechno začalo v dávných dobách, kdy Guru Ardžan a Tégh Bahádur podlehli mučení kvůli odmítání islámské víry. Později mučili i syny jednoho z nich. Právě v té době se začala formovat sikhská víra. Začalo vznikat společenství takových odpůrců, kteří se odlišovali dharmou. Jednoduše věřili v něho jiného. Zhruba od 18. století začali být sikhové vnímáni jako neohrožení bojovníci.

Sikhismus a jeho definice

Tento náboženský směr možná nepatří k těm nejjednodušším, jeho základ je však naprosto zřejmý. Je to víra v Boha, která se nadále rozvíjí a využívá k tomu různých prostředků. Jestliže se o této víře chcete dozvědět více, začtěte se do následujících otázek a odpovědí.

V co všechno věří Sihk?

Je to deset Gurrů a v jejich samotnou sbírku učení. Věří také v iniciační obřad, kongregaci obránců víry, ale i v rovnost mužů a žen před samotným Stvořitelem.

Jaké je učení sikhismu?

Je to Naam Japo jako pamětihodnost Boha, Kirat Karni v podobě poctivé práce a v neposlední řadě Wand kay Shako jako pomoc bližnímu svému.

Jaké jsou další stavební kameny učení?

Je to oděv, písmo, služba druhým a v neposlední řadě meditace o Božím jménu.

Od čeho se musí sikhové oprostit?

Během duchovního učení musí zapomenout na chtíč, hněv, chamtivost, ego a nesmí se připoutávat k věcem současného života.

Jaké má sikhismus viditelné rysy?

Je to svatá kniha Guru Granth Sahib. Sikhismus je spojen s oděvem zvaným bán, s denními modlitbami, povinnostmi z pohledu chování a s patřičnou pečlivostí a přesností.

Publikováno: 04. 11. 2021

Kategorie: Náboženství

Autor: StepanMatyas

Tagy: Boží jméno | Bůh | Gurmat | Guru | Indie | náboženství | Sikh | sikhismus | víra | víra v Boha