Buddhismus je náboženstvím, o kterém musíte vědět

Na světě existuje spousta náboženských směrů. Jedním z nejrozšířenějších a nejznámějších bude s největší pravděpodobností buddhismus. Filozofický a náboženský směr, který se stovky let řídí podle učení Siddhártha Gautamy. Právě tento člověk byl považován za „probuzeného“ a nesl odznačení Buddha.

  • Náboženství rozšířené po celém světě.
  • 350 až 550 milionů věřících.
  • Označováno, jako neteistické náboženství.

Hlavní prvky buddhismu

Tento typ náboženství má určité skupiny učení, z nichž lze vycházet. Pokud jde o učení starých, je označováno, jako Théraváda. Tím druhým je učení prezentované jako „malé vozidlo“, popřípadě malá stezka. Jinak se mu říká Hínajána. Dále je to „velké vozidlo“ zvané Mahájána. Nakonec není radno opomíjet ani na cestu tajné mantry zvanou Vadžrajána. Nutno podotknout, že v těchto náboženských směrech rozhodně nenajdete žádné křesťanské symboly a nic podobného.

Buddhismus a jeho historie

Buddhismus jako takový bychom Vám mohli lépe představit prostřednictvím čtyř fází. Každá z nich prošla určitým vývojem a hraje v konečném důsledku zásadní roli. Takto rozdělené dějiny můžete vyčíst z tabulky prezentované níže.

NázevObdobí
Období Buddhova života6. až 5. století př. n. l.
Štěpení na různé školy4. století př. n. l.
Působení mahájányOd 1. století
TantrismusPo 7. století
Poznejte historii tohoto náboženského směru.

Nutno podotknout, že tento náboženský směr nemá zastoupení jenom v zahraničí, ale také v České republice. Existuje u nás několik desítek center zaměřených právě na buddhismus.

Buddhismus a podstatné věci

Pro pochopení buddhismu jako takového je zapotřebí zmínit ještě několik důležitých a podstatných informací. Například to, že existuje několik náboženských stezek. Je to stezka utrpení, příčina utrpení, možnost ukončení utrpení a v neposlední řadě stezka vedoucí k zániku utrpení. Vyznavači buddhismu navíc musí respektovat určitá pravidla víry. Nekrást, neubližovat živým bytostem, nelhat, nepomlouvat a neoddávat se omamným látkám.

V rámci buddhismu je zapotřebí udělat osobní zkušenost. Připustit si, že všechny jevy jsou pomíjivé, mohou přinášet utrpení a veškeré bytí na Zemi lze vnímat jako sen.