Taoismus – Filozofická škola čínského původu

Taoismus určitě nelze zařadit do kategorie „bezbožnost“. Jde o filozofickou školu čínského původu mnohdy označovanou jako náboženství. Jsou to právě taoisté, které věří, že správným životem a uznáváním odpovídajících hodnot docílí stavu dokonalosti. Během učení je kladen důraz na tři základní věci.

  • Soucit
  • Úspornost
  • Pokora

Taoismus a věrouka

Aby člověk dokázal pochopit toto náboženské učení, musí nejprve pochopit čínské myšlení. Od něj se totiž spousta věcí odvíjí. Velký význam zde představuje Tao. Právě Tao plodí jedno, jedno plodí dvě, dvě plodí tři a tři plodí všechno. V souvislosti s touto myšlenkou je nutné zmínit jednotu, harmonii, protiklady, Nebesa a Zemi. Taoismus jako takový razí tři principy, které Vám trochu více přiblížíme v tabulce prezentované níže.

PrincipVysvětlení
TaoVesmírná síla
TeCtnost a projev Taa
Wu-WejUsilovat nenásilím
Tři základní principy související s taoismem.

V případě Wu-Wej lze najít i alternativní označení. Něco, čemu necháváte volný průběh a nesnažíte se do toho příliš zasahovat.

Pochopení náboženství je důležité

Tento náboženský směr je postaven na několika základních principech a věcech. Například praví, že stálost neexistuje. Svět je v nepřetržitém pohybu a detail nelze oddělit od celku. Samotný celek následně nelze oddělit od detailu. Nakonec je to myšlenka toho, že protiklady harmonizují krajnosti. Když tohle všechno pochopíte, dostanete se do stavu, kdy nebesa určují řád Zemi. Tím největším vládcem v takovém procesu bude mudrc.

Taoismus a etika

Po přečtení výše uvedených řádků nám dáte jistě za pravdu, že etika Tao je o určité vznešenosti. Vše vede k jisté prostotě. Taoista by měl být člověkem, který nedbá o zisk, egoismus a smělá přání. Když se někdo stane osvíceným, musí být nezaujatý. Ve své podstatě se navrací ke své dětské prostotě. Člověk takového typu je zbaven jakýchkoliv pout. V této souvislosti je mnohdy praveno jedno. Měkké přemáhá tvrdé. A to je hlavní myšlenka, jíž si lze v případě taoismu rozhodně odnést. S taoismem jako takovým souvisí také alternativní označení Daoismus.

Publikováno: 01. 11. 2021

Kategorie: Náboženství

Autor: StepanMatyas

Tagy: náboženství | osvícení | pokora | soucit | Tao | taoismus | Te | úspornost | víra | Wu-Wej