Hinduismus – Třetí nejrozšířenější náboženství světa

Pokud se zamyslíte nad tím, jaká náboženství se pohybují na předních světových příčkách z pohledu příznivců, bude to určitě islám a křesťanství se svými křesťanskými symboly. V těsném závěsu za nimi se nachází hinduismus. A právě tomuto náboženskému směru se nyní budeme podrobněji věnovat.

  • Má více jak miliardu příznivců.
  • Do jisté míry představuje životní styl.
  • Jde o náboženský a zároveň filozofický koncept.

Základní náboženské představy

Pojďme se vrhnout na představení toho nejzásadnějšího z hinduismu. Mnohé pochází z Manuova zákoníku. Hinduisté uznávají jednoho největšího boha, který je i stvořitelem. Je to Brahma. Důraz je kladen na čtyři věky. Ty Vám blíže popíšeme v tabulce prezentované níže.

VěkObdobí
KrtajugaTrvá 1 728 000 let
Tretájuga1 296 000 let, pak následuje
Dváparajuga842 000 let, pak následuje
Kalijuga432 000 let
Jaké jsou čtyři známé věky spojené s hinduismem?

S jednotlivými věky souvisí i doba soumraku a svítání. Každé z těchto období má dalších 400 let. Samotný cyklus čtyř věků je prezentovaná pod názvem mahájuga.

Hinduismus je nejrozšířenější v Indii

Indie je doslova semeništěm hinduistů. Směr jako takový se však ve značné míře rozšířil i do ostatních koutů světa. Typickým příkladem je Mauricius, Nepál, Guyana, Fidži, Srí Lanka, Bangladéš, Jihoafrická republika, Réunion a mnohé jiné státy. V České republice se k tomuto specifickému náboženskému směru nehlásí tolik příznivců. Jde o menší stovky lidí spadajících pod hnutí Hare Kršna. Pokud jde o Evropu jako celek, je tu přibližně jeden milion hinduistů.

Hinduismus – Co další je třeba vědět

Hinduismus jako takový vnímá člověka z různých úhlů pohledů. Například samotný Manuovův zákoník předkládá čtyři kategorie života muže. Jsou to studenti, hospodáři, poustevníci a svatí muži. Každý z nich má v celé hierarchii určitou roli. Podstatné jsou také varny neboli třídy. V tomto směru jsou to bráhmani, kšatrijovi, vaišjové a šúdrové. S hinduismem jako takovým souvisí védská božstva a tzv. Védy. Jde zkrátka o něco jiného, než je buddhismus.