náboženství

Kaodaismus má různé druhy učení – Poznejte je všechny

Stejně, jako je sikhismus relativně novým náboženským směrem, dá se něco podobného říci také o náboženské víře označované jako kaodaismus. Jde o synkretické monoteistické náboženství, za jehož vytvořením stojí jihovietnamský úředník Ngo Van Chieu. Pokud jste o této víře doposud neslyšeli, přinášíme Vám...

Sikhismus je poměrně mladým náboženským směrem

V jednom z našich posledních článků jsme se zaměřili na judaismus. Náboženský směr, který je ve světě hodně známý a rozšířený. Jeho historie je sáhodlouhá. Dnes Vám naopak představíme víru, která patří z celosvětového pohledu k těm nejmladším vůbec. Je to sikhismus, který se však postupem času dostal na...

Rastafariánství je tak trochu neobvyklé náboženství

Na světě existuje mnoho náboženských směrů, které lidem nejsou tak blízké a známé. Typickým příkladem je taoismus. Vedle něj však nezaostávají ani další. Dokazuje to například rastafariánství, jemuž se nyní budeme věnovat podrobněji. O této zajímavé víře Vám prozradíme všechno od A až do Z. Jinak zvané...

Taoismus – Filozofická škola čínského původu

Taoismus určitě nelze zařadit do kategorie „bezbožnost“. Jde o filozofickou školu čínského původu mnohdy označovanou jako náboženství. Jsou to právě taoisté, které věří, že správným životem a uznáváním odpovídajících hodnot docílí stavu dokonalosti. Během učení je kladen důraz na tři základní...

Hinduismus – Třetí nejrozšířenější náboženství světa

Pokud se zamyslíte nad tím, jaká náboženství se pohybují na předních světových příčkách z pohledu příznivců, bude to určitě islám a křesťanství se svými křesťanskými symboly. V těsném závěsu za nimi se nachází hinduismus. A právě tomuto náboženskému směru se nyní budeme podrobněji věnovat. Má více...

Buddhismus je náboženstvím, o kterém musíte vědět

Na světě existuje spousta náboženských směrů. Jedním z nejrozšířenějších a nejznámějších bude s největší pravděpodobností buddhismus. Filozofický a náboženský směr, který se stovky let řídí podle učení Siddhártha Gautamy. Právě tento člověk byl považován za „probuzeného“ a nesl odznačení...