Vyšší odborná škola sociální a teologická – DORKAS

Blažejské náměstí 9, Olomouc

Vidíte smysl v práci s lidmi?

Nabízíme vám praktické studium sociální práce!

  • Již 25 let vzděláváme v oboru Sociální a diakonická práce.
  • 30 % studia (celkem 840 hodin) tvoří odborná praxe u vašich potenciálních zaměstnavatelů, což je velkou předností vyšších odborných škol.
  • Pomůžeme vám získat kvalifikaci pro výkon profese sociálního pracovníka v celém spektru sociálních institucí, včetně organizací diakonických a charitativních.
  • Většina našich vyučujících jsou odborníci z praxe.
  • Menší studijní skupiny nám umožňují individuální přístup ke studentům.
  • Nabízíme ubytování na studentské koleji, která je součástí školní budovy nacházející se v centru Olomouce.
  • Jsme církevní škola, náboženské vyznání však není podmínkou přijetí ke studiu.
  • Jako absolventi školy Dorkas budete mít možnost získat bakalářský titul na partnerských vysokých školách ve zkráceném návazném studiu.

Podívejte se na reportáž České televize o naší škole

 AKTUALITY


Podat přihlášku a zúčastnit se přijímacího pohovoru mohou i ti, kteří budou konat v září náhradní či opravnou maturitní zkoušku. Ke studiu však mohou být přijati pouze podmínečně. V případě kapacitních možností školy budou přijati řádně v průběhu měsíce září po předložení maturitního vysvědčení. Podrobnosti budou domluveny v rámci přijímacího pohovoru.


Na stránce Společnosti přátel školy Dorkas byla zveřejněna ke stažení výroční zpráva o činnosti tohoto spolku za rok 2016.


Přihlášky do 1. kola přijímacího řízení lze podávat do 31. května 2017. Podrobnosti naleznete v informacích o přijímacím řízení a v pokynech pro uchazeče.


Po schválení ve školské radě byla zveřejněna výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/16.


Byla zveřejněna informace o možnostech a podmínkách přijímání do vyššího ročníku vzdělávání. Obdobně se postupuje též při posuzování žádosti o přestup studenta z jiné VOŠ


Byl zveřejněn harmonogram zimního semestru školního roku 2017/18.


Škola obdržela rozhodnutí Ministerstva školství o prodloužení akreditace vzdělávacího programu "Sociální a diakonická práce" do 31. srpna 2022.


Na webových stránkách jsme zveřejnili  vzorový učební plán a aktualizovaný  pro školní rok 2016/17.


Vyšší odborná škola

sociální a teologická – Dorkas

 

Blažejské nám. 84/9
772 00 Olomouc

 

telefon: 585 208 813
e-mail: info@dorkas.cz

 

právní forma: školská právnická osoba
IČ: 00848859
bankovní účet: 153151547/0300