Vyšší odborná škola sociální a teologická – DORKAS

Blažejské náměstí 9, Olomouc

Dnes je 18. ledna 2017      

Vidíte smysl v práci s lidmi?
Nabízíme vám praktické studium sociální práce!

  • Již 25 let vzděláváme v oboru Sociální a diakonické práce.
  • 30 % studia (celkem 840 hodin) tvoří odborná praxe u vašich potenciálních zaměstnavatelů, což je velkou předností vyšších odborných škol.
  • Pomůžeme vám získat kvalifikaci pro výkon profese sociálního pracovníka v celém spektru sociálních institucí, včetně organizací diakonických a charitativních.
  • Většina našich vyučujících jsou odborníci z praxe.
  • Menší studijní skupiny nám umožňují individuální přístup ke studentům.
  • Nabízíme ubytování na studentské koleji, která je součástí školní budovy nacházející se v centru Olomouce.
  • Jsme církevní škola, náboženské vyznání však není podmínkou přijetí ke studiu.
  • Jako absolventi školy Dorkas budete mít možnost získat bakalářský titul na partnerských vysokých školách ve zkráceném návazném studiu.

Podívejte se na reportáž České televize o naší škole

AKTUALITY

Po schválení ve školské radě byla zveřejněna výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/16.


ubytování na studentské koleji Dorkas přijímáme studenty vyšších odborných škol (včetně konzervatoře) - jak v denní, tak v kombinované formy studia. O ubytování mohou žádat též denní studenti vysokých škol.


Byla zveřejněna informace o možnostech a podmínkách přijímání do vyššího ročníku vzdělávání. Obdobně se postupuje též při posuzování žádosti o přestup studenta z jiné VOŠ


Byly zveřejněny harmonogramy zimního a letního semestru školního roku 2016/17.


Škola obdržela rozhodnutí Ministerstva školství o prodloužení akreditace vzdělávácího programu "Sociální a diakonická práce" do 31. srpna 2022.
Na webových stránkách jsme aktualizovali vzorový učební plán a doplnili učební plán pro školní rok 2016/17.