Vyšší odborná škola sociální a teologická – DORKAS

Blažejské náměstí 9, Olomouc

Kvůli poruše pevných telefonních linek nám prosím volejte na mobil: 605 290 536

  • Nabízíme ubytování pro studenty vyšších odborných škol (včetně konzervatoře) a vysokých škol v denní i kombinované formě studia na studentské koleji, která je součástí naší školní budovy nacházející se v centru Olomouce u Bezručových sadů.
  • Již 27 let vzděláváme v oboru Sociální a diakonická práce.
  • 30 % studia (celkem 840 hodin) tvoří odborná praxe u zaměstnavatelů, což je velkou předností vyšších odborných škol.
  • Absolventi získavají kvalifikaci pro výkon profese sociálního pracovníka v celém spektru sociálních institucí, včetně organizací diakonických a charitativních.
  • Většina našich vyučujících jsou odborníci z praxe.
  • Absolventi školy Dorkas mají možnost získat bakalářský titul na partnerských vysokých školách ve zkráceném návazném studiu.

Podívejte se na reportáž České televize o naší škole

 AKTUALITY


Od 17. září 2018 mohou podávat přihlášky k ubytování i studenti vysokých škol. V případě zájmu volejte na mobil 731 133 912.


V sekci Studentská kolej byly aktualizovány informace o nabídce ubytování pro studenty vyšších odborných škol v denní i kombinované formě studia pro školní rok 2018/19.

Od 1. června do 31. října 2018 mohou podávat přihlášky k ubytování i studenti z jiných vyšších odborných škol (včetně konzervatoře). V případě zájmu volejte na mobil 731 133 912.


Byl aktualizován harmonogram letního semestru školního roku 2017/18.


Na základě rozhodnutí zřizovatele školy se nebude konat přijímací řízení do 1. ročníku pro školní rok 2018/19.


Po schválení ve školské radě byla zveřejněna výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/17.


Na webových stránkách jsme zveřejnili vzorový učební plán a aktualizovaný učební plán  pro školní rok 2017/18.


Škola obdržela rozhodnutí Ministerstva školství o prodloužení akreditace vzdělávacího programu "Sociální a diakonická práce" do 31. srpna 2022.


 

Vyšší odborná škola

sociální a teologická – Dorkas

 

Blažejské nám. 84/9
779 00 Olomouc

 

telefon: 585 208 813
e-mail: info@dorkas.cz
ID datové schránky: crymcek

 

právní forma: školská právnická osoba
IČ: 00 848 859
IZO: 110 0340198
RED_IZO: 600 020

 

bankovní účet: 153151547/0300