satanic text

Záhadný satanický text fascinuje vědce

Význam pojmu satanický text Pojem "satanský text" je nejednoznačný a může mít různé významy v závislosti na kontextu. Obecně se jedná o texty, které jsou spojovány se satanismu, což je náboženské nebo filozofické přesvědčení, které uctívá Satana jako božstvo. Satanské texty mohou zahrnovat náboženské spisy,...