Vyšší odborná škola sociální a teologická – DORKAS

Blažejské náměstí 9, Olomouc

Ubytování pro studentky a studenty kombinovaného studia vyšších odborných škol

Vyšší odborná škola sociální a teologická – Dorkas poskytuje na základě Smlouvy o ubytování studentkám/studentům vyšších odborných škol a vysokých škol ubytování na Studentské koleji Dorkas. Ve vztahu ke studentům vyšších odborných škol má studentská kolej statut školského ubytovacího zařízení (domov mládeže). Pro studenty kombinovaného studia VOŠ se vyčleňují samostatné pokoje.

Studentská kolej je součástí školní budovy na Blažejském náměstí 9 v Olomouci. Ve všech prostorách studentské koleje se lze připojit k internetu prostřednictvím Wi-Fi sítě.

Studentky/studenti mohou být ubytovaní na studentské koleji jen na základě ubytovacího řízení, které se provádí podle Směrnice ředitele školy o ubytovacím řízení. Ubytovací řízení studentek/studentů kombinovaného studia VOŠ probíhá průběžně. Přihlášky k ubytování lze podávat od 1. června do 31. října.

Ubytovací řízení se provádí na základě písemné Přihlášky podané studentkou/studentem. Podáním přihlášky studentka/student přijímá podmínky ubytování a závazky s ním spojené tak, jak je upravuje Smlouva o ubytování a Domovní řád studentské koleje Dorkas.

Smlouva o ubytování mezi školou a studentkou/studentem se uzavírá na dobu celého školního roku (10 měsíců), případně na celý zbytek školního roku, je-li uzavřena později než 1. září.  Studentky/studenti jsou povinni před uzavřením Smlouvy o ubytování doložit potvrzení o studiu VOŠ.

Podmínkou pro ubytování studentky/studenta na koleji je uzavření Smlouvy o ubytování a úhrada prvního poplatku za ubytování. Pro školní rok 2018/19 je pro studenty kombinovaného studia VOŠ stanoven měsíční poplatek za ubytování ve výši 250 Kč. Poplatek za ubytování lze uhradit též za delší období dopředu. V případě předem nahlášeného nevyužití ubytování v daném měsíci se ubytovanému vrátí z uhrazeného poplatku alikvotní část (měsíční částka). Nevyužití ubytování je třeba nahlásit hospodářce školy nejpozději tři dny před konáním studijního soustředění.

Informace o ubytovacím řízení denních studentů vyšších odborných škol naleznete zde.

V případě zájmu o ubytování na studentské koleji Dorkas kontaktujte hospodářku školy, paní Martu Pípalovou: tel.:  581 033 106, 585 208 811, mobil: 731 133 912, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ceník poplatků spojených s ubytováním