Vyšší odborná škola sociální a teologická – DORKAS

Blažejské náměstí 9, Olomouc

Vzorový učební plán vzdělávacího programu Sociální a diakonická práce

Studijní období

Povinné předměty:

I. ročník

II. ročník

III. ročník

zimní

letní

zimní

letní

zimní

letní

Filosofie

2

Zk

1

KZ

               

Základy křesťanství

3

KZ

2

KZ

4

KZ

4

Zk

2

KZ

   

Religionistika

                   

2

KZ

Etika

2

KZ

2

KZ

1

Z

1

Zk

       

Praktická teologie

2

KZ

2

Zk

2

KZ

2

KZ

2

Zk

2

KZ

Sociologie

2

KZ

2

Zk

               

Sociální politika

2

Zk

2

KZ

2

Zk

1

Z

1

KZ

1

Zk

Právo

2

KZ

1

KZ

2

KZ

1

KZ

1

KZ

1

KZ

Psychologie

2

Zk

2

Zk

   

2

Zk

2

Zk

   

Psychosociální výcvik

       

2

Z

           

Teorie a metody sociální práce

2

Z

2

Zk

2

Zk

2

KZ

1

Zk

1

KZ

Sociální patologie a prevence

       

2

KZ

2

KZ

       

Problematika menšin

               

1

Z

1

KZ

Metody sociálního výzkumu

       

2

KZ

1

KZ

       

Speciální pedagogika

2

KZ

2

KZ

               

Zdravotní nauky

1

Z

2

KZ

2

KZ

           

Neziskový sektor

           

2

KZ

3

KZ

3

KZ

Mediace

                   

1

KZ

Sociální práce s rodinou

               

1

KZ

1

Z

Propedeutický seminář

1

Z

1

Z

1

Z

           

Metodický a supervizní seminář

   

1

Z

1

Z

1

Z

1

Z

1

Z

Diplomový seminář

           

1

Z

1

Z

1

Z

Ročníková/absolventská práce

   

1

KZ

   

3

Z

3

Z

3

Z

Povinné předměty celkem

23

 

23

 

23

 

23

 

19

 

20

 
             

Odborná praxe souvislá – v týdnech

3 t.

Z

3 t.

Z

4 t.

Z

4 t.

Z

4 t.

Z

3 t.

Z

 

Povinně volitelné předměty:

                       

Cizí jazyk

3

Zk

3

Zk

3

Zk

3

Zk

3

Zk

3

Zk

Povinně volitelné kurzy

               

2

Z

3

Z

Povinně volitelné předměty celkem

3

 

3

 

3

 

3

 

5

 

6

 
 

Teoretická výuka celkem

26

 

26

 

26

 

26

 

24

 

24

 

Teoretická výuka – v týdnech

13 t.

13 t.

12 t.

12 t.

12 t.

11 t.

Zápočet – Z

 

4

 

3

 

5

 

5

 

6

 

7

Klasifikovaný zápočet – KZ

 

6

 

8

 

6

 

6

 

5

 

6

Zkouška – Zk

 

4

 

5

 

3

 

4

 

4

 

2

Komentář k učebnímu plánu:

V učebním plánu jsou uvedeny týdenní hodinové dotace jednotlivých předmětů.

Studenti jsou hodnoceni vždy za příslušné období. Formy hodnocení v jednotlivých předmětech stanovuje učební plán zkratkou za hodinovou dotací příslušného předmětu (Z: zápočet, KZ: klasifikovaný zápočet, Zk: zkouška)

Odborná praxe probíhá v souvislých týdenních blocích. Počet týdenních hodin odborné praxe činí 40 hodin.

Ročníková/absolventská práce: studenti pod odborným vedením svých vedoucích a dalších konzultantů vypracovávají ročníkovou práci (v 1. ročníku) a absolventskou práci (během 2. a 3. ročníku).