Vyšší odborná škola sociální a teologická – DORKAS

Blažejské náměstí 9, Olomouc

Přijímací řízení pro školní rok 2017/18

Vzdělávací program: 75-32-N/08 Sociální a diakonická práce 
Obor vzdělání: 75-32-N/.. Sociální práce a sociální pedagogika

Druh, délka a forma vzdělávání: vyšší odborné, denní, tříleté

Možnost žádat o ubytování na studentské koleji umístěné v budově školy.

Přihlášku k přijímacímu řízení je nutno zaslat do 18. srpna 2017

Termín konání přijímacích pohovorů: úterý 29. srpna 2017
V případě závažného důvodu (např. konání přijímacího řízení na jiné škole) můžete do 18. srpna telefonicky požádat studijní oddělení (telefonní číslo 585 208 813) o náhradní termín přijímacího pohovoru.

V případě volných míst po zápisu ke vzdělávání, který proběhne 4. září 2017,
bude začátkem měsíce září 2017 vyhlášeno dodatečné přijímací řízení.

Ke studiu vzdělávacího programu „Sociální a diakonická* práce“ jsou přijímáni uchazeči, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou a mají vážný zájem o sociální práci, jsou zdravotně způsobilí pro studium zvoleného oboru a splnili kritéria přijímacího řízení.

Podat přihlášku a zúčastnit se přijímacího pohovoru mohou i ti, kteří budou konat v září náhradní či opravnou maturitní zkoušku. Ke studiu však mohou být přijati pouze podmínečně. V případě kapacitních možností školy budou přijati řádně v průběhu měsíce září po předložení maturitního vysvědčení. Podrobnosti budou domluveny v rámci přijímacího pohovoru.

Jsme církevní škola, náboženské vyznání však není podmínkou přijetí. Od uchazečů se očekává respekt k diakonickému* zaměření vzdělávacího programu. 


Původní význam slova „diakonie“ je charitativní služba v rané křesťanské církvi poskytovaná lidem nemocným, postiženým a chudým.
V dnešní  době se tímto termínem označují křesťanské organizace, které poskytují odbornou sociální, charitativní a pastorační péči.


Přijímací řízení není zpoplatněno.

Přijímací zkouška probíhá formou ústního pohovoru. Cílem ústního pohovoru je zjistit schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče vhodné pro studium zvoleného oboru. Základní okruhy pohovoru vyjadřují následující otázky:

  • Jakou máte předběžnou představu o svém budoucím uplatnění?
  • Jak si představujete povolání sociálního pracovníka?
  • Proč se hlásíte právě na školu Dorkas a co od studia na ní očekáváte?
  • Jaký máte názor na studium teologicky zaměřených předmětů?  

Při přijímacím řízení kladně hodnotíme předložení dokladů prokazatelného zájmu o působení v oblasti sociálních služeb, charitativních, volnočasových či církevních aktivit.

Pro informaci o náležitostech přihlášky k přijímacímu řízení si klikněte na POKYNY PRO UCHAZEČE

Kompletní text informací o přijímacím řízení a pokynů pro uchazeče si můžete stáhnout či vytisknout