Vyšší odborná škola sociální a teologická – DORKAS

Blažejské náměstí 9, Olomouc

Adaptační kurz pro studenty 1. ročníku

Pro studenty 1. ročníku pořádáme v rámci zahájení vzdělávání tzv. adaptační kurz. Cílem kurzu je vzájemné seznámení prostřednictvím zážitkových her a aktivit zaměřených na sebepoznání, stmelování, spolupráci a budování vztahů.

Letos se bude adaptační kurz konat od pondělí 18. září do pátku 22. září 2017. V pondělí 18. září proběhne v Olomouci a od úterý 19. do pátku 16. září v turistické oblasti v Radíkově (cca 10 km od Olomouce) se zajištěným noclehem (3 noci) a stravováním v místní turistické chatě. Poplatek za ubytování a stravování bude činit cca 1200 Kč.

Na přípravě adaptačního kurzu, který se uskutečnil začátkem září 2016, se aktivně podílelo několik studentů 3. ročníku ve spolupráci se školní kaplankou a vyučujícím předmětu Psychosociální výcvik. V pondělí odpoledne se studenti mohli blíže seznámit s centrem města Olomouc a vyšlapat bez mála 450 schodů vedoucích na vyhlídkovou věž Dómu sv. Václava. Následoval večerní program v prostorách školy – společné vaření a promítání filmu se sociální tématikou.

Další část kurzu probíhala jako již tradičně v rekreačním středisku Chata pod věží v Radíkově blízko Sv. Kopečku u Olomouce – viz www.chataradikov.cz, a to zejména formou zajímavých seznamovacích a sebezkušenostních outdoorových i indoorových aktivit (vyzkoušeli jsme např. hry jako Ninja, Balón, padáček pro vajíčko, lanová dráha, výroba masek…). V úterý večer mezi účastníky kurzu zavítal zástupce zřizovatele školy, aby je seznámil s historií i současností zřizovatelské církve – Bratrské jednoty baptistů. U čtvrtečního táborového ohně jsme mohli být svědky slavnostního „pasování nováčků na studenty školy Dorkas“, kterého se jménem přítomného vedení školy a vyučujících ujal pan ředitel.

Tady je "adapťák" očima jednoho z účastníků:

„Adaptační kurz na Dorkas pro mě byla po přijímacím řízení hned první zkušenost se školou. Velmi oceňuji celkové pojetí adaptačního kurzu. Starší studenti si připravili program pro své mladší „nástupce“. Program byl promyšlený, dobře připravený a dostatečně duchaplný, takže vrhal na školu jako instituci i jako společenství duchovně laděných lidí velmi dobré světlo. Jsem rád, že jsem mohl poznat hned první den slunečné město Olomouc, které leží na Střední Moravě a oplývá nádhernými parky. Celý náš život je o vztazích. Jak o těch „horizontálních“, tak také těch „vertikálních“. V průběhu adaptačního kurzu se mi podařilo navázat spoustu hodnotných vztahů s budoucími spolu-studenty, za což jsem vděčný. Takovýto pevný základ je dobrý start pro průběh studia v tak otevřeném a vstřícném kolektivu, který mohu na Dorkas každodenně prožívat.“