Vyšší odborná škola sociální a teologická – DORKAS

Blažejské náměstí 9, Olomouc

Učebny

Škola disponuje výukovými prostory ve čtyřpodlažní budově, kde je umístěna též studentská kolej.

V přízemí se nacházejí dvě výukové místnosti. Učebna 1. ročníku (kapacita 22 míst) je vybavená bílou stíratelnou tabulí a televizorem, který je propojený s počítačem na katedře. Knihovna-studovna (kapacita 15 míst) je využívána pro semináře, cvičení a výuku jazyků dělenou na studijní podskupiny a v době mimo vyučování je přístupná pro samostudium studentů. Tato studovna je vybavena bílou stíratelnou tabulí a třemi počítači připojenými k lokální počítačové síti i internetu. Studovna je též vybavena přípojkami pro připojení studentských notebooků na internet. Dále je vybavena DVD přehrávačem a televizorem, který je zároveň propojen s počítačem. V roce 2016 byla studovna dovybavena novým inventářem.

Ve 2. podlaží se nacházejí kanceláře administrativy školy, kabinety vyučujících a aula (kapacita 60 míst), která vedle výuky slouží též jako bohoslužebný prostor. Aula je vybavena multimediální sestavou (počítač, zesilovač, dataprojektor, elektricky stahovatelné širokoúhlé projekční plátno a reproduktory) a flipchartem.

Na chodbě administrativy je umístěna multifunkční síťová tiskárna (barevný tisk formátu A4/A3), která slouží též jako kopírka a scanner. Vyučující mají v kabinetech k dispozici tři počítače připojené k lokální síti a internetu; z toho jeden byl vyměněn za nový, aby na něj mohl být nainstalován software pro přístupový čipový systém školy. Vyučující mají k dispozici též digitální zrcadlový fotoaparát a notebook.

Ve 3. podlaží se nachází učebna 2. ročníku (kapacita 20 míst) je vybavená bílou stíratelnou tabulí a televizorem, který je propojený s počítačem na katedře.

Ve 4. podlaží se nachází kabinet učitelů cizích jazyků vybavený počítačem a učebna 3. ročníku (kapacita 20 míst) vybavená velkou bílou stíratelnou tabulí, elektricky stahovatelným projekčním plátnem, dataprojektorem a sedmi počítači připojenými k lokální počítačové síti, které jsou v době mimo vyučování zpřístupněny studentům včetně připojení na internet. Tato učebna je též vybavena přípojkami pro připojení studentských notebooků k internetu.

Ve všech pěti učebnách je zajištěna možnost multimediální prezentace v rámci výuky.