Vyšší odborná škola sociální a teologická – DORKAS

Blažejské náměstí 9, Olomouc

Školní knihovna

Škola poskytuje studentům knihovnické služby. Školní knihovna je zaměřena především na publikace z oblasti sociální práce, psychologie, teologie, etiky, pastorace. Seznam knih, skript a studentských absolventských prací mají studenti k dispozici v tištěné a počítačové databázové podobě. Školní knihovna čítá cca 4000 českých publikací. Dále je k dispozici cizojazyčná knihovna s publikacemi v anglickém, německém, hebrejském a řeckém jazyce, které škole poskytly teologické semináře v USA a dárci z Velké Británie.

Vedle odborné literatury se studentům zapůjčují i časopisy, které škola odebírá (Brána, Dingir, Psychologie Dnes, Romano Hangos, Rozsévač, Sociální práce, Sociální listy, Účetnictví a daně, Účetnictví neziskových organizací, Učitelské noviny, Život víry), popřípadě které má archivované z minulých let (Ethos, Éthum bulletin, Náhradní rodinná péče, Prevence sociálně patologických jevů, Teologická reflexe). K dispozici je též videotéka a audiotéka s nahrávkami odborných přednášek a různých výukových dokumentů.

Knihovna je vybavena přípojkami pro připojení studentských notebooků na internet a třemi stolními počítači připojenými ke školní počítačové síti a internetu.

Studenti mají v Olomouci možnost využívat též služeb Státní vědecké knihovny, Knihovny Univerzity Palackého či knihovny Centra Aletti.