Vyšší odborná škola sociální a teologická – DORKAS

Blažejské náměstí 9, Olomouc

  • Již 27 let vzděláváme v oboru Sociální a diakonická práce.
  • 30 % studia (celkem 840 hodin) tvoří odborná praxe u zaměstnavatelů, což je velkou předností vyšších odborných škol.
  • Absolventi získavají kvalifikaci pro výkon profese sociálního pracovníka v celém spektru sociálních institucí, včetně organizací diakonických a charitativních.
  • Většina našich vyučujících jsou odborníci z praxe.
  • Menší studijní skupiny umožňují individuální přístup ke studentům.
  • Absolventi školy Dorkas mají možnost získat bakalářský titul na partnerských vysokých školách ve zkráceném návazném studiu.
  • Nabízíme ubytování na studentské koleji, která je součástí školní budovy nacházející se v centru Olomouce.

Podívejte se na reportáž České televize o naší škole