Vyšší odborná škola sociální a teologická – DORKAS

Blažejské náměstí 9, Olomouc

Do 31. října 2017 probíhá průběžné přijímací řízení.

Vidíte smysl v práci s lidmi?

Nabízíme vám praktické studium sociální práce!

  • Již 25 let vzděláváme v oboru Sociální a diakonická práce.
  • 30 % studia (celkem 840 hodin) tvoří odborná praxe u vašich potenciálních zaměstnavatelů, což je velkou předností vyšších odborných škol.
  • Pomůžeme vám získat kvalifikaci pro výkon profese sociálního pracovníka v celém spektru sociálních institucí, včetně organizací diakonických a charitativních.
  • Většina našich vyučujících jsou odborníci z praxe.
  • Menší studijní skupiny nám umožňují individuální přístup ke studentům.
  • Nabízíme ubytování na studentské koleji, která je součástí školní budovy nacházející se v centru Olomouce.
  • Jsme církevní škola, náboženské vyznání však není podmínkou přijetí ke studiu.
  • Jako absolventi školy Dorkas budete mít možnost získat bakalářský titul na partnerských vysokých školách ve zkráceném návazném studiu.

Podívejte se na reportáž České televize o naší škole